Scheiden, hoe gaan jullie dat samen oplossen?

Herstel van de communicatie

In scheidingsmediation werk ik volgens de vaste methode. Die gesprekmethode is erop gericht om jullie letterlijk ‘weer aan de praat’ te krijgen. Door bewust naar elkaar te (leren) luisteren en je bewust te worden van de communicatiepatronen tussen jou en je ex-partner, zal er een constructief gesprek op gang komen en blijven.

Ruimte voor emoties en aandacht voor het verlies achter het conflict

Vaak is datgene waar we ruzie over maken, niet hetgene wat ons daadwerkelijke probleem is. Door samen elkaar te erkennen voor aangedane kwetsuren en het vertrouwen in elkaar te herstellen hechten jullie de partnerrelatie goed af. Zo ontstaat er ruimte om tot de kern van het probleem te komen, waardoor je ook tot een duurzame oplossing kunt komen.

Duurzame oplossing

Afspraken die je samen maakt en waar je allebei achter staat hebben meer draagvlak en worden dus beter nagekomen. Bovendien, als het lukt om in scheidingsmediation samen afspraken te maken over de scheiding dan is de kans groot dat het jullie ook lukt om in de toekomst samen afspraken te maken als er nieuwe discussies opduiken. Dat zal goed van pas komen als je samen kinderen hebt!

Onpartijdig en onafhankelijk

Een scheidingsmediatior is altijd onpartijdig; Zij (of hij) kiest dus geen partij. Dat voorkomt polarisatie en strijd tussen jullie beiden. Daarnaast is een scheidingsbemiddelaar onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij (of hij) geen belang heeft bij de uitkomst van de scheidingsbemiddeling en zal jullie dus niet beïnvloeden in de keuze voor een bepaalde oplossing.

Je beslist samen

In scheidingsmediation hebben jullie de vrijheid om jullie eigen keuzes te maken om een oplossing te bedenken waar jullie samen achter staan. Als jullie bewust de voors- en tegens kunnen afwegen en kunnen opkomen voor wat jullie belangrijk vinden. Dat voelt toch veel beter dan een beslissing die aan je wordt opgelegd door een rechter.

Maatwerk

Ieder mens, en dus ook ieder relatie en scheiding, is uniek. Een scheiding is een persoonlijk proces en ieder aspect van de scheiding verdient een passende oplossing, of het nu gaat om de kinderen, de alimentatie, het huis of het vermogen. In scheidingsmediation heb je de kans om zelf een oplossing te vinden die in jullie situatie past.

Win-win situatie

Een compromis is vaak niet meer dan een ‘halfbakken’ oplossing. Op het eerste oog hebben jij en jouw ex-partner bij de scheiding tegenstrijdige standpunten. Doordat er in scheidingsmediation wordt gekeken naar de onderliggende belangen, ontstaat er ruimte voor het bedenken van een oplossing die voor jullie beide winst is.

Tijdbesparend

Scheidingsmediation neemt slechts een fractie van de tijd in beslag in vergelijking met een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Echtscheidingsprocedures nemen al snel één tot twee jaar in beslag. Scheidingsmediation kan al binnen enkele weken tot een oplossing leiden.

Kostenbesparend

Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke; scheidingsmediation kost veel minder dan een echtscheidingsprocedure waarbij iedere partij een eigen advocaat heeft. De uurtarieven van scheidingsmediatiors zijn lager dan die van advocaten en soms kun je een vaste prijsafspraak maken.

Als deze redenen je hebben overtuigd om voor scheidingsmediation te kiezen, neem dan gerust contact met me op voor een gratis en vrijblijvende kennismaking!