Kinderen en scheiden.

Hoe zorg je ervoor dat een kind niet in loyaliteitskwesties komt en het gevoel heeft te moeten kiezen? En hoe voorkom je zoveel mogelijk de negatieve gevolgen van een scheiding voor kinderen?

Iedere relatie heeft een eigen dynamiek ontwikkeld. In communicatie en gedrag worden vaak gevoelige persoonlijke stukken getriggerd. In deze dynamiek is het erg lastig om een gezonde co-ouderrelatie op te bouwen. Door aandacht te besteden aan het afhechten van de partnerrelatie, ontstaat weer begrip en een veilige verbinding. Dit vormt de basis om op een gezonde en volwassen manier vorm te geven aan de co-ouderschaprelatie. Ook persoonlijk helpt scheidingscoaching om afscheid te nemen van het oude, zodat ruimte ontstaat voor een nieuw begin.

Afscheid nemen van de relatie kan bij Scheidingscoaching ook individueel als samen niet lukt of als dat je voorkeur heeft. 

Werkwijze