Kinderzorgmodel

Gaan jullie scheiden of uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan zullen jullie het vooral voor de kinderen zo goed mogelijk willen regelen. 

Het is dan ook verstandig, en bij een echtscheiding juridisch verplicht, een ouderschapsregeling op te stellen. Hierin leggen jullie samen vast hoe jullie de zorg voor de kinderen na de scheiding willen regelen.

In de ouderschapsregeling moeten wettelijke gezien in ieder geval de volgende afspraken staan over:

  • hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld? (zorgregeling)
  • de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe jullie samen belangrijke beslissingen nemen over de kinderen zoals bijvoorbeeld schoolkeuze;
  • hoe en hoe vaak jullie elkaar informeren over belangrijke zaken rondom de kinderen (informatieregeling);
  • hoe jullie de kinderen betrekken bij de ouderschapsregeling.

Het staat jullie als ouders vrij om ook andere afspraken op te nemen in de ouderschapsregeling. Bijvoorbeeld afspraken over halen en brengen, ouderavonden, beheer van spaarrekeningen; bedtijd en (de introductie van) nieuwe partners.

Een goede ouderschapsregeling opstellen

Een goed ouderschapsplan kan veel problemen in de toekomst voorkomen. Het geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen en voorkomt discussies en misverstanden. Dit kan heel behulpzaam zijn in een tijd waarin jullie elkaar niet meer dagelijks spreken en jullie idee├źn over de opvoeding kunnen gaan verschillen.

Duidelijke afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van de vakanties, feestdagen en bijzondere dagen (zoals de verjaardagen van de kinderen) voorkomt dat er structureel veel overleg en/ of discussie nodig is. Een goede ouderschapsregeling zorgt voor rust voor jullie maar ook zeker voor de kinderen.

Waarom is het helpend hier een scheidingsmediator bij te betrekken?

Wanneer de beslissing is gevallen dat jullie gaan scheiden, komt er veel op jullie af. Daarbij kunnen de emoties vaak hoog op lopen en is de bezorgdheid over de toekomst van kinderen groot. Jullie hebben bovendien mogelijk ineens tegengestelde belangen. Het is helpend om bij het maken van belangrijke beslissingen voor de toekomst een onpartijdige derde in te schakelen.

Vanuit mijn aanpak al onafhankelijk scheidingsmediator zal vooral eerst luisteren. Wat is belangrijk voor jullie en waar liggen jullie zorgen als het om de toekomst van de kinderen gaat.

Door mijn (praktijk) ervaring met scheidingen weet ik welke aspecten van het ouderschap na de scheiding tot problemen kunnen leiden. Door mijn expertise als scheidingsadviseur kan ik op basis van jullie wensen advies geven en begeleiden in het komen tot duurzame afspraken in het belang van jullie kinderen waar jullie beide een goed gevoel bij hebben. Jullie bepalen samen wat goed is voor jullie kinderen. Hierdoor kunnen mogelijke misverstanden en conflicten na jullie scheiding voorkomen worden. Je wil dat jullie relatie niet onnodig nog meer onder druk komt te staan en kunt het opstellen van een goede ouderschapsregeling maar een keer goed doen. Met name jullie kinderen zullen jullie hier dankbaar voor zijn.

.

Mochten jullie over bovenstaande meer willen weten neem dan gerust contact met me op.