Ouderschap na scheiding.

Hoe zorg je ervoor dat je de pijn van de scheiding niet meeneemt naar de rest van je leven? Hoe zorg je er samen voor dat je je kinderen niet belast met jullie emotionele pijn? Een afscheid van elkaar als liefdespartners vraagt om rouwen en loslaten.

Tegelijkertijd vraagt het voortzetten van het ouderschap vanuit twee huizen om hernieuwd vertrouwen en een nieuwe verbinding in het ouderschap. Dit vergt nogal wat, want per slot van rekening gaan jullie niet zonder reden uit elkaar. Vaak is het vertrouwen beschaamd, of was de verbinding al lange tijd kwijt of zal er vast sprake zijn geweest van een periode van verwijten en beschuldigingen voorafgaand aan de beslissing om uit elkaar te gaan.

Wil jij of willen jullie het beter doen en de tijd nemen om te leren van de scheiding. De ervaring van de scheiding gebruiken om een wijzer, volwassener mens te worden die beter in staat is om lief te hebben en geliefd te worden?

Ik kan jullie helpen dit proces gezamenlijk te doorlopen. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

  • In kaart brengen van het verlies: het onder ogen zien wat jullie tijdens de relatie of door de scheiding zijn verloren en wat de impact daarvan is.
  • Geven van betekenis: gezamenlijk stil staan bij de betekenis die de relatie voor ieder had en daarvan leren. Wat bracht jullie destijds samen? Wat waren de verwachtingen die jullie hadden van elkaar en van de relatie? Welke belofte is niet ingelost? In welk patroon zijn jullie gaandeweg terecht gekomen en welk (onbewust) gebrek ligt daaraan ten grondslag?
  • Loslaten: op een diep emotioneel niveau afscheid van elkaar nemen. Jezelf en de ander bevrijden van pijnlijke patronen die je tot nu toe niet onder ogen durfde te komen (of waarvan je je niet bewust was). Deze sessie is met ieder individueel. Met behulp van een opstelling staan we stil bij wat de relatie je heeft gebracht en wat het heeft gekost en wat er nodig is om te doen of te zeggen om elkaar energetisch los te laten.
  • Afscheid: in gezamenlijk overleg besluiten jullie of je een ritueel wilt bedenken en vormgeven om de relatie af te sluiten.

Afscheid nemen van je relatie kan ook individueel als samen niet kan of als dat je voorkeur heeft.

Neem dan gerust contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.